UFUs nye arbeidsprogram er klart!

Søndag morgen startet UFT dagen med å votere over Ungdommens Fylkesutvalgs nye arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet er veiledende for hva UFU skal jobbe med det neste året. 

Arbeidsprogrammet bunnet i prinsipprogrammet det forrige UFU har lagd. Under gruppearbeidet og åpen talerstol i går, lørdag, fikk ungdommene på UFT selv komme til med saker de mente burde være med i arbeidsprogrammet. Redaksjonskomiteen har jobbet ut fra disse forslagene, og satt sammen et arbeidsprogram som ble votert over søndag morgen.

Arbeidsprogrammet er delt inn i sju underkapitler: ungdomsdemokrati, utdanning, samferdsel, klima og miljø, kultur, helse og satsningsområder. Skolehelsetjenesten, lovfesting av kommunale ungdomsråd, bedre seksualundervisning og psykisk helse var blant sakene som engasjerte ungdommene stort.

Vi har spurt tre av dem hva de mente var det viktigste UFT vedtok i dag: 

Ludvik E. Jacobsen(17) fra Flatanger (t.v.)

Jeg er glad for at det satses på skolehelsetjenesten på videregående skoler, spesielt med tanke på psykisk helse.

Iver Aune (17) fra Namsos (t.h.)

Det viktigste vi vedtok er at helsesøster kan gi legeerklæring, og at man får fritak fra fraværsgrensa for å ta kjøretimer. Jeg skulle ønske vi vedtok mer på oppfølging av hybelboere.

Ruth Emilie Skjærvik Nygård (18) fra Jøa/Fosnes

Det viktigste vi har vedtatt idag er en god arbeidsplan for utdanning for ungdom over hele fylket.

Karl Sander Kvernan(16) fra Lierne

Jeg klarer ikke velge, fordi det er så mange gode vedtak!