TRØBUR er på jakt etter nye styremedlemmer

Har du lyst til å være med i styret i TRØBUR?

Ja? – Meld din interesse i skjemaet her innen 1. mars: