Påmelding til årsmøte i TRØBUR 2023

Årsmøtet i TRØBUR 2023 avholdes mandag 6. mars kl. 17.00 og gjennomføres digitalt.
Lenke til deltakelse på årsmøtet sendes ut til de påmeldte i forkant av møtet.
Husk påmeldingsfristen som er mandag 27. februar