Hybelboere – Frivilligheten tar et trivselsansvar!

TRØBUR har nå etablert en støtteordning hvor hybelboere tilknyttet videregående skoler i Trøndelag og frivilligheten er sentrale aktører. Støtteordningen gjelder for 2019 og 2020.

Dette er en lavterskestøtteordning som frivilligheten kan søke på og hvor tiltaket har som mål å bedre trivselen og livskvaliteten til hybelboere tilknyttet videregående skoler i fylket – på fritiden; både fysisk og psykisk.

Støtteordingen har følgede 3 søknadsfrister: 15. november 2019, 1. mai 2020 og 15. november 2020. Retningslinjer for støtteordningen finner du her

Retningslinjer for hybelboerprosjektet