Hybelboere – Frivilligheten tar et trivselsansvar!

TRØBUR har etablert en støtteordning hvor hybelboere tilknyttet videregående skoler i Trøndelag og frivilligheten er sentrale aktører. Støtteordningen gjelder i denne omgang for 2019, 2020 og 2021.

Dette er en lavterskestøtteordning som frivilligheten kan søke på og hvor tiltaket har som mål å bedre trivselen og livskvaliteten til hybelboere tilknyttet videregående skoler i fylket – på fritiden; både fysisk og psykisk.

Støtteordningen har / har hatt følgende søknadsfrister: 15. november 2019, 1. mai 2020, 15. november 2020, samt at den nå er utvidet til også å ha søknadsfrist 15. september 2021 og 15. november 2021. Retningslinjer for støtteordningen finner du her

Retningslinjer for hybelboerprosjektet