Hybelboere – Frivilligheten tar et trivselsansvar!

TRØBUR etablerte i 2019 en støtteordning hvor hybelboere tilknyttet videregående skoler i Trøndelag og frivilligheten er sentrale aktører. Støtteordningen gjelder i denne omgang ut 2024, men kan bli forlenget.

Dette er en lavterskestøtteordning som frivilligheten kan søke på og hvor tiltaket har som mål å bedre trivselen og livskvaliteten til hybelboere tilknyttet videregående skoler i fylket – på fritiden; både fysisk og psykisk.

Støtteordningen har følgende søknadsfrister i 2024: 15. mai og 1. november

Retningslinjer for støtteordningen finner du her:

Retningslinjer Hybelboere pr 2024