Hodebra

Trøndersk dugnad for folks trivsel.

«Hodebra» – er en trøndersk kampanje for at folk flest skal ha det bra. Dette er en bred folkehelsesatsing for å fremme god psykisk helse i Trøndelag. Hodebra handler om å oppfordre folk flest til å gjøre tre ting: Å gjøre noe aktivt, å gjøre noe meningsfylt, og å gjøre noe sammen, gjerne ofte i sin hverdag. Under korona-perioden er dette mer utfordrende enn før, derfor har aktørene bak «Hodebra» framskyndet lanseringen av kampanjen til onsdag 8. april.

Hodebra er initiert av Folkehelsealliansen i Trøndelag i samarbeid med Nord- og Sør-Trøndelag Røde Kors og Trøndelag fylkeskommune, og inngår i ABC-prosjektet for 2019-2021.

Vi oppfordrer alle til å bli medlem av Facebook-gruppa “Hodebra for mæ og dæ” og dele sine hodebra-tips med oss!
Besøk hodebra.no for mer informasjon om kampanjen.

Hodebra
Hodebra