FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL FYLKESKOMMUNALE PRISER 2023

Frist for å sende inn forslag er 15. oktober 2023

Denne siden er laget på vegne av Trøndelag fylkeskommune.

Fylkeskommunale priser 2023 – Forslag på kandidater

  • Navn på den som nomineres
  • En utdypende begrunnelse kan lastes opp som vedlegg. Evnt. annen dokumentasjon som underbygger nomineringen kan også lastes opp som vedlegg
  • Max. file size: 50 MB.
  • Max. file size: 50 MB.
  • Max. file size: 50 MB.